• Thu. Oct 28th, 2021

Webinar “Pengembangan Bahan Ajardan Publikasi Jurnal PTK untuk Guru”

Oct 14, 2021

ProEdu mempersembahkan event webinar 32-JP untuk para guru 🎓

Narasumber: *Asst. Prof. Dr. M. Askari Zakariah, S.Pt, M.Sc* seorang pendidik profesional, yang sekarang bertugas sebagai Wakil Rektor bidang akademik IAI AL Kolaka.

Dalam seminar ini, topik yang akan dibicarakan adalah;
1. Research & Development (Penelitian&Pengembangan)
2. Action Research Class
3. Merancang dan mendesain bahan ajar
4. Mempublikasikan bahan ajar dan penelitian tindakan kelas anda

Klik link ini untuk daftar http://linktr.ee/proedu.id 👈 pilih daftar seminar via WA dan mention *WebinarProeduKita* untuk dapatkan discount 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *